TAM Çözüm Merkezi Nisan 2016 yılından bu yana devam eden uzun ve detaylı çalışmalar sonucu ortaya çıkmıştır.

Temel çalışmanın ana başlıkları ;

 • Arabuluculuk
 • Tahkim
 • Emlak alım satımı
 • Değerleme
 • Müzayede
 • Eğitim ve araştırma

Amaç

Yeni yasa çerçevesinde zorunlu ve/veya ihtiyari arabuluculuk kapsamına giren ihtilaflı iş ve işlemlerinin TAM ÇÖZÜM MERKEZİ vasıtası ile çözümlenmesi amaçlanmıştır.

Arabuluculuk sistemi ile ticari, ipotekli alacağın nakte çevrilmesi, İşçi işveren uyuşmazlıkları, Sözleşmelerden doğan hukuk uyuşmazlıklarında vakaların çözülmesi için gerek arabuluculara gerekse taraflara konforlu ve kullanımlarına özel bir ortam sunar.

Arabuluculuk hizmetleri sunulurken önemli olan hızlı, gizli, ekonomik olması ve ortamın profesyonel güvenlikli olmasıdır. Merkezimizde tüm bu detayları içeren yazılım sistemleri geliştirilmektedir.

Arabulucuların kullanımına sunulacak bu yazılım sistemi aynı zamanda arabulucunun saklamakla yükümlü olduğu dosyalarını saklayabileceği güvenli alanda sunmaktadır.


TAM ÇÖZÜM MERKEZİ İŞ AKIŞI

 1. Gelen talepler TAM Çözüm Merkezi sekreteryası tarafından işleme alınır;
 2. Her iki tarafın oluru alındıktan sonra arabulucu tayin edilir.
 3. Taraflar aranarak randevuları organize edilir.
 4. Toplantı odalarının rezervasyonu yapılır.
 5. Arabuluculuk sekreterya hizmetleri sağlanır (fotokopilerin alınması, toplantı tutanağının hazırlanması, ikramlar vs)
 6. Tarafların anlaşamadığı durumda dosya kapatılır.
 7. Tarafların anlaşmaya gitmesi dosyaların takibi yapılarak devam ettirilir.
 8. Gelen misafirlere özel alanları tahsis edilir
 9. Merkez fiziki güvenlik ve sistemleri ile kontrol altındadır.


TAM ÇÖZÜM MERKEZİ’NİN ARABULUCULUĞA DAİR HİZMETLERİ

 • TAM Çözüm Merkezi başvuru konusu ihtilafa ilişkin aşağıda sırasıyla işlemleri tesis edecektir.
 • Arabuluculuk nezdinde uyuşmazlık konusu dosya sekreterya tarafından işleme alınır.
 • İlgili dosya üç (3) iş günü içerisinde Çözüm Merkezi bünyesinde yer alan hukuk danışmanları ile durum tespiti yapılır ve gerektiğinde alanında uzman bilirkişi ve Akademisyenlerden görüş alınır
 • Yapılan değerlendirme ile uyuşmazlık konusu hakkında rapor düzenlenecek ve yol haritası belirlenecektir
 • İhtilaf konusu gayrimenkule/lere dayalı ise; değerleme şirketi/şirketlerinden işbu gayrimenkule/lere ilişkin değerleme raporu/ları hazırlatılacaktır
 • TAM Çözüm Merkezinde, Adalet Bakanlığı’na bağlı Resmi Arabulucu/ların nezaretinde taraflar arasında uzlaşma görüşmeleri başlatılacaktır
 • Arabulucu/lar ile taraflar arasında yapılacak ilk müzakereler iki (2) saat ile sınırlı olup, taraflar arasında uzlaşma sağlanamaz ise; yeniden müzakere günü ve saati belirlenecektir
 • Arabuluculukta uzlaşma sağlanmazsa müzakere sona erer
 • Sonlandırılan arabuluculuk tutanağında ihtilaf konusu gayrimenkul veya menkul ise; TAM ihtilaf konusunun paraya çevrilmesi için gerekli ortamı sağlayacak, arabuluculuk tutanağının imzalanmasını müteakip icra edilebilirlik şerhinden sonra otuz (30) gün içerisinde ihtilaf konusu gayrimenkulün paraya çevrilerek taraflara paylaştırılmasını sağlayacaktır

TAM ÇÖZÜM MERKEZİ LOKASYONLAR

 • TAM Çözüm merkezlerimiz , arabuluculuk hizmetine uygun olarak dekore edilen, enaz 1000 m2 lik alanlar içinde oluşturulan , 8 m2 den 25 m2 ‘ye kadar çeşitli büyüklükte hazır ofisler, toplantı salonları ve açık alanlardan oluşmaktadır.
 • Arabuluculuğun temelini içeren, tarafların rahat ve huzurlu bir ortamda karşılanması ve ağırlanması göz önüne alınarak, konforlu, güvenli ve modern standartlarda ofis ve salonlar planlanmıştır.

Diğer yandan merkezin en önemli işlevlerinden biri olan arabuluculuğa dair eğitim seminer ve benzer konular için tasarlanmış olan 20 kişiden 100 kişiye kadar kapasitesi olan toplantı salonlarında çeşitli organizasyon ve etkinliğe ev sahipliği yapılacaktır

Lokasyonda çalışacak olan sekreterya ekibi sayesinde her türlü sekreterlik hizmetleri arabuluculara sunulmaktadır.

Diğer yandan arabuluculara özel hazırlanan yazılım sayesinde arabulucu hem dosyalarını saklayabilecek hem de akışları sistemsel olarak takip edebilecektir.

Seminer ve konferans salonlarının yanısıra, arabulucuların yerleşeceği hazır ve sanal ofisler, müzakerelerin yapılacağı toplantı salonları, resepsiyon, güvenlik, otopark gibi özellikler sayesinde merkezimizde modern bir çalışma ortamı sağlanmaktadır

Bizimle iletişime geçin.


Bizimle iletişime geçmek çok kolay. Size bir adım uzaktayız.
Çözüm bekleyen tüm işlerinizde, hep sizinleyiz.

İLETİŞİME GEÇ