BENGİ KÜÇÜKAYDIN ATAL

1988 Adana’da doğmuş, ilk orta ve lise eğitiminden sonra Erciyes Üniversitesi -Hukuk Fakültesi’nden 2010 yılında mezun olmuştur. 2012 yılından bu yana Adana Barosu’na kayıtlı Avukat olarak çalışmaktadır. Başkent Üniversitesi Arabuluculuk Eğitimi (Nisan 2016) ve Çukurova Üniversitesi İş Hukukunda Uzmanlık Eğitimi (Aralık 2018) tamamlayarak Arabuluculuk siciline kayıtlı Arabuluculuk yapmaktadır.