T.Özden ÇAĞATAY

Tahire Özden

T.Özden ÇAĞATAY

Position: Arabulucu
Sicil NO: 3401

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. İki yıl serbest avukatlık yapmıştır. 1982 – 2004 tarihlerinde özel kurumsal bir bankanın bölge ve genel müdürlük takip dava danışmanlık hukuk müşavirliklerinde farklı görevler alarak uzman avukat, müşavir avukat, hukuk müşavir yardımcısı unvanları ile çalışmıştır.

2004 – 2012 tarihlerinde özel bir bankada, hukuk müşavirliği danışmanlığı, yasal takip ve davaları bölümü yöneticiliği ve hukuk danışmanlığı, bireysel – kobi kredilerin kredi risk tasfiye sözleşme süreçleri ile yasal takip ve davalarının özel hukuk büroları yöneticiliğini yapmıştır. 2012 – 2014 tarihinde yabancı ortaklı özel bir şirkette banka ve finans kuruluşları ile kurumsal şirketlerin ipotek ve diğer teminat işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla tapu işlem ve uygulamalarına yönelik hukuksal süreçlerin yönetiminde baş hukuk müşaviri, yönetim kurulu danışmanı olarak çalışmıştır.

2015 yılından bu yana özel bir şirkette banka ve finans kuruluşlarının tüketici kredileri ve bankacılık sözleşmelerinin süreçlerinin yönetiminde, özel hukuk bürosunda şirketlerin dava ve danışmanlık hukuk işlerinin yönetiminde çalışmış, Bankacılık Hukuku alanına giren konularda özel şirket çalışanlarına eğitimler vermiş, arabuluculuk alanındaki tüm eğitimlerine, uluslararası sempozyumlara katılmıştır. 2017 yılında Türkiye Arabulucular Siciline kayıt olmuş, İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimini tamamlayarak uzmanlık sertifikasını almıştır.

2019 Eylül ayından bu yana Tam Çözüm Merkezi arabuluculuk listesinde kayıtlı arabulucu olarak genel – uzman arabuluculuk ve tahkim çalışmalarına ve asıl uzmanlık alanı olan banka ve finans hukuku alanındaki çalışmalarına serbest olarak devam etmektedir. Bunun yanında, gerek Arabuluculuk Gönüllüleri Derneğinde yönetim kurulu üyesi olarak gerekse diğer sivil topum kuruluşlarındaki sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü yönetici olarak toplumsal çalışmalarını sürdürmektedir.