Öznur TATAR

Öznur TATAR

Position: Arabulucu

Halen sicile kayıtlı olarak arabuluculuk faaliyetine devam etmektedir.