Özgür Ocak

Özgür Ocak

Position: Arabulucu

Halen sicile kayıtlı olarak arabuluculuk faaliyetine devam etmektedir.