Çiğdem ÇABUK

Çiğdem ÇABUK

Position: Arabulucu
Sicil NO: 10091

EĞİTİM  DURUMU             :

 

– Bursa Kız Lisesi                                                       ( 1987 – 1990 )

– Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi                      ( 1990 – 1995 )

 

İŞ TECRÜBESİ                  :

 

 1. Esbank Eskişehir Bankası T.A.Ş.Avukat     ( 1997 – 2001 )

 

 • Ticari kredilerin tahsili konusunda hertürlü icrai ve hukuki

işlemlerin yürütülmesi,

 • Sözleşmeli avukatlar tarafından takip edilen bireysel
 • kredilerle ilgili olarak, avukatlar ile Banka arasındaki
 • koordinasyonun sağlanması, takip edilen dosyalar
 • hakkında gerekli denetlemeleri yapılması ,
 • Şubeler tarafından karşılaşılan hukuki problemlerin çözümü
 • Takip edilen dosyalarla ilgili olarak raporlamaların yapılması

 

 1. Bayındırbank A.Ş. – Avukat                ( 2002 – 2006  )

(Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde

     geçici personel olarak çalıştım)

 

 • İş davalarının takip edilmesi,
 • Kira tespiti ve uyarlama davalarının takibi,
 • Genel ve bireysel kredilerden kaynaklı alacakların tahsili,

konusunda gerekli hukuki işlemlerin yerine getirilmesi,

 • Takip edilen dosyalara ilişkin raporlamaların yapılması
 • Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından bankalardan devralınan

Anapara tutarı 5.000.000.USD. üzeri kurumsal kredilerin her türlü hukuki takibinin

yapılması,

 

 1. LBT Varlık Yönetim A.Ş. (Hayat Varlık Yönetim A:Ş. – Hukuk Müdürü

    ( 2006 – 2011  )

 

 • Sözleşmeli hukuk bürolarının belirlenmesi aşamasında avukatlık hizmet sözleşmelerinin hazırlanması ve görüşmelere katılınması,
  • Portföy ile ilgili imzalanacak protokollerin hukuki açıdan kontrolü,
  • Hukuk departmanının koordinasyonu,
  • Şirket faaliyet alanı ile ilgili olarak türkçe ve ingilizce sözleşmelerin

hazırlanması,

 • Sözleşmeli hukuk bürolarının denetimi ve organizasyonunun sağlanması,
 • Şirket faaliyet alanına uygun olarak bankalar veya finans kuruluşları

tarafından açılmış olan tahsili gecikmiş kredi alacaklarının satımı ihalelerinde

satıcı ile Şirket arasında imzalanacak alacak satış vaadi sözleşmesi ve alacak temlik

sözleşmesi hükümlerinin satıcı taraf ile görüşülmesi, hükümlerin düzenlenmesi ve imza

aşamasında aktif rol alınması,

 • Portföyün Şirket tarafından satın alınmasından sonraki süreçte dosya ve belgelerin fiziki devir ve tesliminde görev alınması,
 • Borçlular hakkında yürütülen hukuki işlemlerin son durumları ve tahsilata yönelik stratejilerin belirlenmesine yönelik olarak sözleşmeli hukuk büroları ile yapılmakta olan strateji toplantılarına katılınması,
 • Şirket hukuk departmanının kurulması ve prosedürlerin belirlenmesinde aktif rol alınması,
 • Portföy ile ilgili olarak imzalanacak protokol formatlarının hazırlanması

 

4-       Arabuluculuk   ( 2018 –                            )  

 • Antalya’da arabuluculuk yapmaktayım.

 

SERTİFİKALAR                :

 

Bond University , Australia   Genel İngilizce Sertifikası            Eylül 2001- Aralık    2001

Bond University , Australia   İş İngilizcesi  Sertifikası               Ocak 2002- Mart       2002

Amerikan Kültür Derneği Hukuk İngilizcesi                              Mart 2008- Temmuz 2008

Arabuluculuk Eğitimi ve Sertifikası                                            Sicil No: 10091

KİŞİSEL BİLGİLER           :

Doğum tarihi                       : 12/05/1973

Medeni durumu                   : Evli

Kullandığı programlar         : Microsoft word, excel