Algan GÜLTAN

Algan GÜLTAN

Position: Arabulucu

Algan Gültan 2005 yılında Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2007 yılında avukatlık ruhsatnamesini alan Algan Gültan, 2010 yılında Başkent Üniversitesi Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans programından “İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESİH HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI, HÜKÜM VE SONUÇLARI” konulu tezi ile mezun olmuştur. İstanbul Barosu üyesi olan Gültan, aynı zamanda T.C. Adalet Bakanlığı resmi siciline kayıtlı olarak arabuluculuk yapmaktadır. Meslek hayatında uzun süredir serbest avukatlık yapan Algan Gültan özellikle; iş hukuku, fikri mülkiyet hukuku, miras hukuku ve ticaret hukuku alanlarında uzmanlık kazanmıştır